เหม็นยางจังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเบี่ยงเหนือและเป็นหมดไปทำการกลุ่มจังหวัดภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือ | www.classifiedpost.info 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางจังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเบี่ยงเหนือและเป็นหมดไปทำการกลุ่มจังหวัดภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:29 น. เข้าชม 133 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกทแยงเหนือและเป็นหมดไปบำเพ็ญการกลุ่มธานีภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดรตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางเขตลุ่มน้ำโขง เดิมพท.ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมณฑลเอ้ของหัวภาราฝ่ายนอกเหนือวิธีเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวมณฑลฝ่ายทิศอุดร คือ ประเทศกุมภวาปี ประเทศหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กม. มีเขตแดนเดา 11,730 ตาตารางกม. (กะ 7,331,438.75 ไร่) ประเภทที่ 4 ของภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมบริบูรณ์ บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตคุ้มครองโล่งใหญ่ยอดในรัฐ ประจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นสูญสิ้นกลางการคมนาคมทั้งโพยมและทางถนนของภาคสุริยาออกเฉลียงทิศเหนือ เป็นหายกลางกลุ่มงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดดๆของภาคพระอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือและภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์กลางประชุมและธรรมเนียมปฏิบัติภาคตะวันออกเลี่ยงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยาพบว่า มณฑลพท.ที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารคาดคะเน 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรยึดถือในกลุ่มเรียนรู้ตำนานและโบราณคดีระหว่างบ้านเมืองว่า ท้องถิ่นที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนพงศาวดารที่จังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญเติบโตในระดับสูง และอาจออกอากาศความโตขึ้นนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆแบบยิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของคนสืบต่อมาอีกจนตราบเท่าที่สมัยวิชาประวัติศาสตร์ของกรุงสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในประวัติศาสตร์แต่วิธีใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในพงศาวดารตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชป่วยด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมเรืองพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้มีส่วนกับการศึกศึกสงคราม กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่นครหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับพหลไทยและชาวประเทศเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความจับต้นชนปลายไม่ถูกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายสามหาวเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีอาการจะดุเด็ดเผ็ดมัน บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ เพียงแต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับมณฑลหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีถกเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวจากชาวตะวันตกเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช อื้นว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับรักษาพยาบาลประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีเงื่อนปมห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมด่านอยู่ในภา 25 กิโลเมตรของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่มณฑลหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวพาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพขับเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งเอ็ด 1ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งลำน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นเมื่อทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม เนื่องด้วยมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองประจักษ์ล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยประจวบเพราะสาเหตุทางด้านความมั่นคงและการนครระหว่างรัฐ อีกทั้งสาเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อเมืองขณะคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติต้นโพ") บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม บุรี อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการแปรการบริหารจากแบบแผนสมบูรณาญาอำนาจอันชอบธรรมราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.แผ่นดิน เลิกล้มการถือบังเหียนในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงหลงเหลืออย่างเดียวจังหวัดและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอปางธานี "อุดรธานี" แต่ ทำนองไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการถือบังเหียนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงสร้างของแกนกลางกลางการดำเนินงานในเขตอิสานตอนบน เช่น สำนักดำเนินงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 ฯลฯ แหล่งท่องสัญจรทางเทพนิรมิต[แก้] สวนทั่วไปหนองแจ่มแจ้ง สวนทั่วไปหนองประจักษ์ อำเภอนครอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองภายในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอพาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ประเทศอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท 1,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ชื่น,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ อู่ท่องเตร็ดเตร่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักพาราเมืองอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.ภารา วัดนิ้วกลางวาส อำเภอมณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.มณฑลอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูบาทา)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ แหล่งท่องท่องเที่ยวศิลปจารีตจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.เมือง ณ อาณาเขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดมณฑลวัดพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนของกิน วันสงกรานต์ภาราจังหวัดอุดรธานี อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี ละแวกสวนส่วนกลางหนองแจ่มแจ้ง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญดอกไม้เพลิงกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดแถวสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งแต่งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทเรื่องเล่าความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานงานการจัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงดวงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่ออกตัวผ้าพื้นนคร บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อ.ประเทศอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด บุรีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องท่องเที่ยวกับธานีใกล้ใกล้[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดตำรา-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนกั้นน้ำอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อก่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองตระหนักศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งนครอุดรธานี เดิมกู่เรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว เมืองเพื่อเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราจังหวัดอุดรธานีได้ทำสังคายนาหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่บาทสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมวสันต์ครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปลำดับชั้นหลายชนิดสวยมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกเขี้ยวเล็บกายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเฉียงทิศอุดรจะมีพระพระราชวังหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินล่าสุด เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดพท.เพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงอัมพุชินี เป็นสวนส่วนรวมสำหรับใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมหนองบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ต้นแต่งไว้ดั่งเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เสมอจ.อุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษามหาราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-สายธารพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-แม่น้ำเลย-แควพอง-ลำน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควสงคราม-สายน้ำปาว-สายน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-สายน้ำสงคราม-ลำน้ำพุง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ยอดน้ำลำธารที่สำคัญของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าที่สำคัญกระนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติคนป่าและพันธุ์พืชจัดแจงข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว เมืองจังหวัดสกลนคร มีคณะคุ้มครองสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานคีรีสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.พารา จังหวัดจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่มณฑลแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์(โดยตลอดเขตอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองกาฬสินธุ์และเขตอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องตะลอนจันทร์เดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.เมืองอุดรธานี สถานที่เอ้ทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูเท้า ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์ประเทศอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชากรประชุมรุดหน้าราม อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดวิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีสถูปเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่เรียนและท่องเที่ยวเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(ลงโฆษณาฟรี ชลบุรี) - บันเทิง เพลง ดนตรีอื่นๆ 24 มิ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 160 ครั้ง

รับทำตรายางด่วน (เรซิ่น) ตรายางหมึกในตัว การ์ดบวช การ์ดแด่งงาน กฐิน ผ้าป่า

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 19 ก.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 155 ครั้ง

รับทำตรายางด่วน ตรายางหมึกในตัว ตรายางสำนักงาน ตรายางหมู่บ้าน ตรายางราชการ

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียน 5 พ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

ทีกั้นคอกเด็ก คอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 449 ครั้ง

www.รั้วล้อมเด็ก.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 376 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 14 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 456 ครั้ง

จำหน่าย รับซ่อมมอเตอร์ประตูม้วน อะไหล่และอุปกรณ์ ชุดควบคุมรีโมท ระบบ+ตรวจจับสิ่งกีดขวาง ระบบมอเตอร์รีโมท+เซนเซอร์,ระบบรอกโซ่สำรองSpare parts and Accessories.

(ลงโฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 13 ก.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 110 ครั้ง

ขายชุดกุญแจล็อคประตูม้วนระบบมือดึง ชนิดครอบปิดป้องกันการตัด ยี่ห้อ JACKซึ่งสามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินจาการโจรกรรม

(ลงโฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ตึกแถว 13 ก.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 220 ครั้ง

ประตูม้วน ราคาโรงงานติดตั้ง (ถูก), รับงาน ประตูม้วน ทุกชนิด ,ประตูม้วน ทุกรูปแบบ ตามต้องการ

(ลงโฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ตึกแถว 13 ก.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 226 ครั้ง

www.รั้วล้อมเด็ก.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 10 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 414 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:29 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน